Ticari Elektronik İleti İzni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

Şirketiniz ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde bilgilendirildiği üzere tanıtım, e-posta bülteni gönderimi ve pazarlama amaçlarıyla işlenmesine rıza gösteriyorum.

Ticari İleti Onayı

Ayrıca, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, aşağıda işaretlediğim kanallar üzerinden; ticari iletişim, bülten gönderimi ve ürünler ve hizmetler ile ilgili reklam ve tanıtım amaçlı olarak telefon, SMS, e-mail gibi yöntemlerle tarafımla iletişime geçmenize onay veriyorum.